Gen.Muhasebe

850.00₺ yerine 510.00₺+KDV

Bordro

850.00₺ yerine 510.00₺+KDV

İşletme Defteri

625.00₺ yerine 325.00₺+KDV

Demirbaş

450.00₺ yerine 270.00₺

MODÜL FİYATLARI

  • Genel Muhasebe 95% 95%
  • İşletme 75% 75%
  • Beyanname 60% 60%
  • Demirbaş 30% 30%
  • Bordro 70% 70%
  • Mali Tablolar 60% 60%

MODÜLLER VE KULLANIM ORANLARI

Kullanım alanları

AKINSOFT Wolvox Genel Muhasebe, çok kullanıcılı mali müşavir otomasyonudur. Muhasebeciler ve mali müşavirler için geliştirildi.

Modüller

Hesap planı, fiş işlemleri, tanımlamalar, dönem sonu işlemleri, defterler, mizan/raporlar, mali tablolar ve bütçe modüllerinden oluşmaktadır.

Genel Özellikler

İşletmenizin en verimli, en çalışkan üyesi…
Türkiye’nin en geniş çözüm ortağı ve hizmet ağı tarafından sunulan WOLVOX Genel Muhasebe ile Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler, tüm işlemlerini net ve pratik bir şekilde takip edilebilir, alınması gereken kritik yönetim kararları güvenilir veriler ışığında zamanında yapabilir ve ileriye dönük çalışmalar planlayarak uygulamalarına dahil edebilir.

Genel

Genel Özellikler

* MSSQL ve Firebird veritabanı desteğinden faydalanabilir,

* MDI Teknolojisi ile aynı anda birden fazla pencere açma ve istenilen pencerede işlem yapabilir,

* Özelleştirilebilir makro tanımları ve kullanıcı tanımlı kısayol destekleri ile hızlı erişim sağlayabilir,

* Kullanıcıya özgü menü oluşturabilir,

* Dövizli muhasebe özelliğinden faydalanarak dövizle yaptığınız hareketleri raporlayabilir,

* Ön muhasebe, demirbaş ve insan kaynakları programlarından genel muhasebeye otomatik fiş oluşturabilir, beyanname programında ise oluşturduğunuz fişlerden ilgili beyannamelerin hesaplanmasını sağlayabilirsiniz.

Fiş İşlemleri

* Açılış, tahsil, tediye, mahsup ve kapanış fişlerinizi oluşturabilir, açılış ve kapanış fişlerinizi geçmiş ve gelecek yıllardan otomatik aktarabilir,

* Fiş girişleri esnasında hesap bakiyelerini, KDV bakiyelerini, muhtasar beyanname için ödeme detay bilgilerini kaydedebilir,

* Fiş girişlerinde döviz birimi seçerek hareketlere özel kur girişi yapabilir,

* Fiş girişleri esnasında otomatik KDV ayırma özelliğinden faydalanabilir,

* Fiş hareket satırlarını kopyalayarak fiş girişini hızlandırabilir,

* Fiş tipi kaydı oluşturarak oluşturduğunuz fiş tiplerine kayıt girebilir,

* Oluşturduğunuz fişleri kopyalayabilir, farklı firmalar arası fiş kopyalama özelliğinden faydalanabilir,

* Fiş sıralama özelliği sayesinde fişlerinizi sıralayabilir,

* Fişlerinizi tek tek veya toplu olarak yazdırabilir,

* Fişlerinizi günlük olarak veya manuel seçim yaparak birleştirebilirsiniz.

Hesap Planı

* Tek düzen hesap planında yer alan hesap kodlarını otomatik olarak yükleyebilir,

* Manuel olarak alt hesap tanımlaması yapabilir,

* M.S. Ecel veritabanından hesap planı transferi yapabilir,

* Farklı hesaplar arası aktarım yapabilir,

* Oluşturduğunuz alt hesaplara ait BA/BS tanımlamalarını seri bir şekilde kaydedebilirsiniz.

Tanımlamalar

* KDV tanımlama işlemlerini ve KDV kısayol belirleme işlemlerini gerçekleştirebilir,

* Açıklama tanımları girerek fişler üzerine seri bir şekilde açıklama atayabilir,

* BA/BS formunda kullanmak için firma tanımlamaları oluşturabilir veya MS Excel veritabanından transfer edebilir,

* Hızlı fiş tanımlamaları oluşturarak oluşturduğunuz tanımlamalardan seri bir şekilde fiş kaydı oluşturabilirsiniz.

Dönem Sonu İşlemleri

* KDV tahakkuku,

* Hesapların yansıtılması 7/A,

* Hesapların yansıtılması 7/B,

* Maliyet hesaplamaları,

* Kar/Zarar hesaplamaları,

* Virman hesabına aktarım işlemleri,

* Kapanış fişi oluşturma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Defterler

* Yevmiye defteri yazdırabilir, dilerseniz defter numarası vermek için boş defter yazdırabilir,

* Yevmiye defteri yazdırma esnasında detay hesapları, satır açıklamalarını ve borç/alacak bakiyesini, fiş açıklamalarını gizleyebilir,

* Yevmiye madde numaralarını yeniden oluşturabilir,

* Yevmiye defteri yazdırırken satırlar üzerinde renklendirme ve sayfa numarası gösterebilir,

* Defter-i kebir ve yardımcı defter yazdırabilir, dilerseniz hesap hareketlerini MS Excel veritabanına transfer edebilir,

* Defter-i kebir ve yardımcı defter yazdırırken fiş numarasını, fiş bakiyesini, fiş açıklamalarını gizleyebilir,

* Dilerseniz devir hesaplamalarını dahil edebilir,

* Rapor yazdırmak için dip not girişi yapabilirsiniz.

Mizan Raporları

* Aylık ve kesin mizan yazdırabilir,

* Aylık ve kesin mizanı dilerseniz döviz birimi seçerek ayrıca alabilir,

* Aylık ve kesin mizan yazdırma esnasında özel fiş tanımlarını ve kapanış fişlerini hesaplamaya dahil edebilir,

* Tutar bakiyesi olmayan hesapları gizleyebilir,

* Detay hesapları 5 alt basamağa kadar gizleyebilir,

* İndirilecek KDV listesi yazdırabilirsiniz.

Mali Tablolar

* Özet ve ayrıntılı gelir tablosu,

* Özet ve ayrıntılı bilanço,

* Satışların maliyeti,

* Önceki dönem bilgileri,

* Dövizli mali tabloları alabilirsiniz.

Bütçe

* Gelir ve gider bütçesi planlayabilir,

* Planlanan bütçe ile gerçekleşen bütçeyi kıyaslayabilir,

* Bütçe analizi alabilir, grafiksel olarak gerçekleşen bütçe ile planlanan bütçe oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

Diğer İşlemler

* Serbest meslek makbuzu düzenleyebilir, makbuz düzenlemek için gerekli olan sabit kesintileri tanımlayabilir,

* Serbest meslek makbuzlarını muhtasar beyannameye entegre edebilir,

* Kira ödemelerinizi tanımlayarak ödemeleri takip edebilir, muhtasar beyanname entegrasyonunu sağlayabilir,

* Serbest meslek makbuzu ve kira ödemelerinizin fiş kayıtlarını programın otomatik oluşturmasını sağlayabilir,

* Kullanmak istediğiniz döviz birimlerini tanımlayarak günlük kur girişi gerçekleştirebilirsiniz.

Kullanım Alanları

Çok kullanıcılı İşletme Defteri otomasyonu. Muhasebeciler, Mali Müşavirleri için geliştirildi.

Modüller

Gelir girişleri, gider girişleri, dönem başı girişleri, dönem sonu girişleri ve raporlamalardan oluşmaktadır.

Genel Özellikler

İşletmenizin en verimli, en çalışkan üyesi…
Türkiye’nin en geniş çözüm ortağı ve hizmet ağı tarafından sunulan AKINSOFT Wolvox ile Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler, tüm işlemleri net ve pratik bir şekilde takip edilebilir, alınması gereken kritik yönetim kararları güvenilir veriler ışığında zamanında yapılabilir ve ileriye dönük çalışmalar planlanabilir ve uygulanabilir.

* Hareketler için tarih kontrolü, gelir-gider girişleri, dönem sonu ve dönem başı envanteri,
* Hesap özeti, ortalama kar haddi raporu,gelir gider raporu,
* Mal hesap ekstresi, Kdv raporu ve satış analizi ile geniş raporlama sistemi,
* Gelir Gider girişlerinde otomatik kdv hesaplama,
* İşletme defterinizi text formatında yazdırabilme,
* Düzenlediğiniz serbest meslek makbuzlarının gelir kayıtlarını otomatik oluşturabilir,
* Kira tanımlamaları yaparak ödeme bilgilerini oluşturabilir ve gider kaydını otomatik oluşturabilir,
* Hesap özeti dönem başı mal mevcudu veya ortalama kar haddi raporuna göre hesaplatabilme seçeneği,
* MDI sistemi ile esnek çalışabilme,
* Özelleştirilebilir makro tanımları ve kullanıcı tanımlı kısayol destekleri ile hızlı erişim imkanı.
* Kullanıcıya özel tanımlar, çok kullanıcı desteği,
* Genişletilmiş kullanıcı yetkilendirme sistemi.
* Wolvox yedekleme sistemi ile periyodik olarak saatlik ve günlük olarak yedekleme yapabilme,

 

Kullanım Alanı

AKINSOFT Wolvox Genel Muhasebe, çok kullanıcılı mali müşavir otomasyonudur. Muhasebeciler ve mali müşavirler için geliştirildi.

Kullanım Alanları

Vergi beyannamesi yazdırma ihtiyacı olan bütün işletmeler kullanabilir.

Modüller

Wolvox Genel Muhasebe ve İşletme Defteri programlarının beyanname yazdırma modülü. Kdv beyannamesi, Geçici beyanname, Muhtasar beyanname yazdırma işlemleri.

Genel Özellikler

İşletmenizin en verimli, en çalışkan üyesi…
Türkiye’nin en geniş çözüm ortağı ve hizmet ağı tarafından sunulan AKINSOFT WOLVOX ile Serbest muhasebeci’ler ve Mali Müşavir’ler, tüm işlemleri net ve pratik bir şekilde takip edebilir, alınması gereken kritik yönetim kararlarını güvenilir veriler ışığında zamanında ve ileriye dönük çalışmalar halinde planlayabilir ve uygulayabilirler.

* Genel Muhasebe ve İşletme Defteri entegrasyonu.
* MDI sistemi ile esnek çalışabilme desteği.
* Çoklu dil desteği sayesinde birden fazla ülke dilinde kullanılabilirlik,
* KDV Beyannamesi-1 (1015 A) formunu otomatik veya manuel olarak hesaplatabilir,
* KDV Beyannamesi-2 (1015 B) formunu otomatik veya manuel olarak hesaplatabilir,
* Muhtasar Beyanname (1003) formunu otomatik veya manuel olarak hesaplatabilir,
* Kurumlar Geçici Vergi (1032) Beyannamesini hesaplatabilir,
* Gelir Geçici Vergisi (1032) Beyannamesini hesaplatabilir,
* Damga Vergisi Beyannamesini hesaplatabilir,
* Kurumlar Vergisi (1010) Beyannamesini hesaplatabilir,
* Yıllık Gelir Vergisi (1001 A) Beyannamesini hesaplatabilir,
* Yıllık Gelir Vergisi (1001 C) Beyannamesini hesaplatabilir,
* Kurumlar Kesin Mizan ve Gelirler Kesin Mizanlarınızı oluşturabilir,
* BA ve BS Formlarını hazırlayabilir,
* XML Paketleme işlemleri sayesinde GIB.’e paketlediğiniz beyannamelerin gönderimini gerçekleştirebilir,
* Kullanıcıya özel tanımlar oluşturabilir,
* Özelleştirilebilir makro tanımları ve kullanıcı tanımlı kısayol destekleri ile hızlı erişim imkanı.

MALİ TABLOLAR

* Özet ve ayrıntılı gelir tablosu,
* Özet ve ayrıntılı bilanço,
* Satışların maliyeti,
* Önceki dönem bilgileri,
* Dövizli mali tabloları alabilirsiniz.

Kullanım Alanları

Demirbaş takibi yapmak isteyen tüm muhasebeci ve mali müşavirlere hitap etmektedir.

Modüller

Demirbaş kayıt,amortisman raporları, Genel muhasebe ve İşletme defteri entegrasyonu

Genel Özellikler

İşletmenizin en verimli, en çalışkan üyesi…
Türkiye’nin en geniş çözüm ortağı ve hizmet ağı tarafından sunulan AKINSOFT Wolvox ile Serbest muhasebeci’ler ve Mali Müşavir’ler, tüm işlemleri net ve pratik bir şekilde takip edilebilir, alınması gereken kritik yönetim kararları güvenilir veriler ışığında zamanında yapılabilir ve ileriye dönük çalışmalar planlanabilir ve uygulanabilir.

* Demirbaş kaydı, demirbaş alış fiş kaydı,demirbaş enflasyon düzenlemesi.
* Demirbaş raporu yazdırabilme özelliği.
* Zamanı gelmiş olan amortisman kontrolü ve muhasebelendirebilme.
* Özelleştirilebilir makro tanımları ve kullanıcı tanımlı kısayol destekleri ile hızlı erişim imkanı.
* MDI sistemi ile esnek çalışabilme desteği.
* Çoklu dil desteği.
* Not: Genel Muh. veya İşl.Defteri lisansı gerekir.

AKINSOFT WOLVOW MALİMÜŞAVİR PAKET FİYATLARI


 

 

Wolvox Mali Müşavir Paket 1 (Genel Muhasebe, İşletme Defteri, Demirbaş, Bordro, Beyannameler, Mali Tablolar)

2.435.00₺+KDV

1.461.00₺+KDV

Wolvox Mali Müşavir Paket 2 (Stok, Genel Muhasebe, İşletme Defteri, Demirbaş, Bordro, Beyannameler, Mali Tablolar)

2.925.00₺+KDV

1.755.00₺+KDV