Kurumsal Hizmetler

ELektroBilişim olarak müşterilerimize sunduğumuz kurumsal alanlardaki hizmetlerden bir kısmıyla ilgili detaylı bilgi sayfamızda verilmiştir.

Server ve Sunucu Sistemleri

İşletmenizde zaman, iş ve bilgi kaybı olması istenmiyorsa sunucular işin içine giriyor.Server (Sunucu) donanım kalitesi ve yedekli çalışma güvenliğiyle olası donanımsal hasarlarda yedek disk yedek güç ünitesi vb güvelik unsurlarıyla işletmenin işlerinin aksamadan devam edebilmesine olanak tanır.İşletmede kullanılan terminal bilgisayarlar ne kadar güçlü olursa olsun, sistem altyapısı ne kadar iyi olursa olsun sunucularınızda oluşabilecek bir problem her şeyin durması anlamına gelecektir.

Firmanızın sistem işleyişini en hızlı ve en güvenli biçimde yapabilmeniz için biz size en uygun server seçeneğini belirleyip işlerinizin daha hızlı ve güvenli biçimde ilermesini sağlıyoruz.


 

Ağ altyapısı, bilgisayar vb aktif cihazları birbirine bağlayan kablolar, kabinler,paneller,prizler,kablo kanalları gibi pasif bileşenleri içerir. Aktif cihazlar, ağ altyapısı üzerinde iletişimi sağlayan Bilgisayarlar(sunucu, istemci vs.) ve bunlar üzerinde çalışan yazılımlar, hub, switch, router, firewal gibi ağ trafiği yöneten cihazlar, print server gibi ağ üzerindeki donanımı kullanıcılara ulaştıran cihazlar ve kablosuz ağ cihazları gibi elektronik cihazlardır. Ağ üzerindeki iletişim, yetkilendirme, paylaşım, güvenlik bu cihazlar ve üzerinde çalışan yazılımlarla sağlanır.

ElektroBilişim olarak;

  • Ağ Yapısı Oluşturma
  • Ağ Cihazlarının, Kabinlerin, Panellerin Montajı
  • Ağ Cihazlarının Kurulumu
  • Ağ Sunucu İşletim Sitemleri Kurulumu (Windows NT, Windows 2000, Windows 2003, Novell Netware Server gibi)
  • Ağ ve İnternet Hizmetlerinin Kurulumu (active directory, novell nds, dns, web server, exchange server, SQL server gibi hizmetlerin kurulması)
  • Ağ ve İnternet Hizmetleri (Kullanıcı yetkilendirme; dosya, yazıcı vs. kaynakların paylaştırılması vb. hizmetleri sunmaktayız.

Network Alt Yapı


 

Danışmanlık

İşletmelerin değer yaratmalarına destek olmak amacıyla, temel faaliyet alanlarında performansın iyileştirilmesi için işletmeye uygun hizmetler sunuyoruz.İşletmelerin stratejilerini ve hedeflerini nasıl destekleyeceğimizi değerlendiriyoruz. Tespit ettiğimiz iyileştirmelerden yarar sağlamasını mümkün kılacak süreçlerin sisteme yerleştirilmesine destek oluyoruz. Bilgi ve deneyimlerimizden faydalanarak yepyeni bir yaklaşım sunuyoruz.